Να μας πάρουν το κοινωνικό μέρισμα, αλλά να μας πάρουν και την Πρωτοχρονιά;

Σκίτσο του Τάσου Αναστασίου, Αυγή, 29.12.2017

Σχόλια

X