Αποσύρθηκαν οι διατάξεις που θα μπορούσαν να ωφελήσουν την επέκταση του λεγόμενου τρομονόμου και στο δημόσιο λόγο. Η τροποποίηση των 187 (περί εγκληματικής οργάνωσης) και 187Α (τρομονόμου) του Ποινικού Κώδικα που τέθηκαν προς διαβούλευση αποσύρθηκε και από το opengov ύστερα από έντονες αντιδράσεις που εκφράστηκαν από συλλογικότητες, πολίτες και κόμματα.

Συγκεκριμένα, οι νέες παράγραφοι προέβλεπαν ποινές από έξι μήνες για όποιον «δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο» προκαλoύσε ή.. διέγειρε σε τέλεση των αδικημάτων που περιγράφονται στο άρθρο 187 και 187Α. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευρεία διατύπωση που μπορεί εύκολα να ποινικοποιήσει το δημόσιο λόγο.

Οι τροποποιήσεις φάνηκε να προχωρούν ύστερα από πιέσεις μεγάλων ΜΜΕ με αφορμή τα επικριτικά σχόλια για τον πρώην κεντρικό τραπεζίτη και πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο.

Σχόλια

X