Μικρό πράσινο φύλλο
βρίσκει διέξοδο
μεσ’ από μια ρωγμή του δρόμου,

πρόσκαιρες δόξες
για την πρωτόγνωρή του ελευθερία
κι έπειτα ο μαρασμός’

αλλά η ρίζα εκεί αποκάτω
μεγαλώνει
και δυναμώνει, δυναμώνει, δυναμώνει.

Carlos Cortez
(μετάφραση: Tάκης Μενδράκος)

Σχόλια

X