Ο Ερωτόκριτος στους δρόμους των Χανίων

Εκείνον οπού εγύρευγα, κι ουδ’ ηύρισκα ποτέ μου,
αφνίδια κι ανεπόλπιστα σήμερον ήλαχέ μου.

Από τον Ερωτόκριτο

Φωτογραφία της Καρολίνας Τσουκαλά από τα Χανιά

Σχόλια

X