Ο έλεγχος της σκέψης, το πιο επικίνδυνο είδος φυλακής.

Σκίτσο του Marco De Angelis, από Art Against

Σχόλια

X