Σηκώνει τα βλέφαρα με δυσκολία
Κρατά μια μπύρα σαν βρέφος
τη φιλά σαν ερωμένη
«Γεννηθήκαμε όλοι κατα λάθος»

Μετρά τα σκαλιά
και τις χαμένες ευκαιρίες
τραγουδά ανάποδα
«Γεννηθήκαμε όλοι κατα λάθος»

Δεν απαντά στις βρισιές
Ήταν κάποτε σαν αυτούς
Κουνά το κεφάλι συγκαταβατικά
«Γεννηθήκαμε όλοι κατά λάθος»

Το σώμα του δεν τον κρατά
Η ανάσα του βαραίνει
Κοιτάζει μονάχα κάτω
«Γεννηθήκαμε όλοι κατά λάθος»

Συγχωρεί τα πάντα
Αγαπά τα πάντα
Δεν νιώθει τίποτα
«Γεννηθήκαμε όλοι κατά λάθος»

Σχόλια

X