Σκίτσο του Τάσου Αναστασίου

Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι τυφλή, αλλά να μην καθοδηγείται από τη μεροληψία.
Ανεξάρτητη να πορεύεται.

Σκίτσο του Τάσου Αναστασίου.

Σχόλια

X