Τα Αλληλέγγυα Σχολεία συναντώνται στην ΑΣΚΤ: «Η παιδεία ως κοινό αγαθό, διεκδικούμε δημιουργώντας»

Διήμερη συνάντηση 16-17 Ιουνίου: «Η παιδεία ως κοινό αγαθό, διεκδικούμε δημιουργώντας» Το Πανελλαδικό Συντονιστικό Αλληλέγγυων Σχολείων (Solidarity Schools) διοργανώνει διήμερη συνάντηση στις 16 και 17 Ιουνίο...