Ύστερα από αντιδράσεις του κόσμου ο μαθητής κατάφερε τελικά να σωθεί.