Νέα ασφαλιστικά μέτρα κατά της κράτησης εννέα ασυνόδευτων ανηλίκων που κρατούνταν στην Αμυγδαλέζα αποφάσισε σήμερα, 18 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), ζητώντας να μεταφερθούν οι ανήλικοι σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια των ασφαλιστικων μέτρων που είχε αποφασίσει το ΕΔΔΑ στις 10 Οκτωβρίου  κατά της κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων στο ΑΤ Κολωνού, οι οποίοι προσέφυγαν στο Δικαστήριο μέσω της οργάνωσης Αρσις.

Η έκδοση ασφαλιστικών μέτρων, και μάλιστα δύο φορές μέσα σε λίγες ημέρες, δείχνει την τεράστια σημασία που αποδίδει το ΕΔΔΑ στην προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων από την απαράδεκτη πρακτική της λεγόμενης “προστατευτικής φύλαξης”.

Το Δικαστήριο θέτει στην κυβέρνηση νέα προθεσμία στις 4 Νοεμβρίου για να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του και να μεταφέρει τους ασυνόδευτους ανήλικους σε κατάλληλες δομές,, καθώς ενημερώθηκε από τη νομική υπηρεσία της ΑΡΣΙΣ ότι οι ανήλικοι παραμένουν στην ίδια κατάσταση “προστατευτικής φύλαξης” και ότι η κυβέρνηση αγνόησε τις αποφάσεις του Δικαστηρίου.

Πρόκειται για είκοσι ασυνόδευτους ανηλίκους που εντοπίστηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου να κρατούνται στο ΑΤ Κολωνού, σε απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς ενημέρωση για το λόγο και τη διάρκεια της κράτησης και χωρίς να τους έχει οριστεί Επίτροπος. Αντί να μεριμνήσει η κυβέρνηση για τη μεταφορά τους σε κατάλληλες δομές, μετέφερε τους εννιά στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας, συνεχίζοντας την κράτησή τους.

«Οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς αναδεικνύουν με εμφατικό τρόπο την παράνομη συνθήκη κράτησης ως μορφή προστατευτικής φύλαξης των ασυνόδευτων ανηλίκων – ελλείψει δομών παιδικής προστασίας – υπό απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες, τόσο στα Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού όσο και στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας», σημειώνει η ΑΡΣΙΣ.

Η πλήρης ανακοίνωση της οργάνωσης έχει ως εξής:

Υπενθυμίζουμε ότι, όλοι οι ως άνω ασυνόδευτοι ανήλικοι, είχαν εντοπισθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, κρατούμενοι στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού, υπό συνθήκες που συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, από κλιμάκιο της ΑΡΣΙΣ- Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων. Για κανέναν δεν είχε ορισθεί Επίτροπος, ενώ δεν είχαν μέχρι τότε ενημερωθεί για το λόγο και την αναμενόμενη διάρκεια κράτησής τους. Οι δικηγόροι της ΑΡΣΙΣ ενημέρωσαν τα παιδιά για το λόγο κράτησής τους και δη, 14 εξ αυτών κρατούνταν για λόγους προστατευτικής φύλαξης ενώ 6 για λόγους διοικητικής απέλασης.

Το κλιμάκιο της ΑΡΣΙΣ ενημέρωσε άμεσα τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για τις συνθήκες κράτησης και την αναγκαιότητα λήξης της κράτησης και άμεσης μεταφοράς των ανηλίκων σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας, χωρίς, μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου να λάβει καμία απάντηση. Εν τω μεταξύ, 9 εξ αυτών μεταφέρθηκαν για τη συνέχιση της κράτησής τους στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας. Στις 5 Οκτωβρίου 2019, υπεβλήθη προσφυγή στο ΕΔΔΑ από μέλη της Νομικής Υπηρεσίας του Κέντρου Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ και ζητήθηκε η παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, προκειμένου να παύσουν άμεσα οι παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανηλίκων και να υποχρεωθεί το κράτος να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους.

Το ΕΔΔΑ δέχτηκε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την – από 10 Οκτωβρίου 2019 – απόφαση για τους ανηλίκους που κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού και με τη σημερινή απόφασή του δέχεται την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και για τους ανηλίκους κρατούμενους στο ΑΤ Κολωνού που μεταφέρθηκαν για τη συνέχιση της κράτησης τους στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας, υποδεικνύοντας στην Κυβέρνηση την άμεση μεταφορά των ανηλίκων σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας και τη διασφάλιση της χορήγησης συνθηκών υποδοχής τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ και το ιδιαίτερο καθεστώς τους

Η ΑΡΣΙΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος, παρεμβαίνει, στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Αμυγδαλέζας και στα Αστυνομικά Τμήματα, με παροχή υπηρεσιών νομικής συνδρομής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης*.

Οι αποφάσεις αυτές του ΕΔΔΑ είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς αναδεικνύουν με εμφατικό τρόπο την παράνομη συνθήκη κράτησης ως μορφή προστατευτικής φύλαξης των ασυνόδευτων ανηλίκων – ελλείψει δομών παιδικής προστασίας – υπό απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες, τόσο στα Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού όσο και στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας.

Η ΑΡΣΙΣ έχει εκφράσει όλο το προηγούμενο διάστημα την έντονη ανησυχία για την πρακτική της κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας και πλέον και σε αστυνομικά τμήματα. Η επίσημη ενημέρωση, δε, των Αρχών ότι στην παρούσα φάση κρατούνται 200 ασυνόδευτοι ανήλικοι υπό προστατευτική φύλαξη, εκ των οποίων οι 137 κρατούνται πλέον των 30 ημερών, προκαλεί ακόμα εντονότερη ανησυχία σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής που λαμβάνουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι στην Ελλάδα και την ολοένα εντεινόμενη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του συνόλου των ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται στη χώρα μας

Η ΑΡΣΙΣ συνεχίζει τις παρεμβάσεις της ενώπιον όλων των αρμόδιων δημόσιων φορέων για τη λήξη της απαράδεκτης πρακτικής της κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων και της άμεσης φιλοξενίας τους σε κατάλληλες δομές προστασίας, καθώς και για τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υποδοχής τους και διορισμού Επιτρόπου για την υποστήριξη του βέλτιστου συμφέροντός τους.

Η κράτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων αντιβαίνει στο διεθνές ενωσιακό και εθνικό νομικό πλαίσιο, συνιστά παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και προσβάλλει το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία μας.

Το 3point magazine είναι ένα οριζόντια δομημένο μέσο που πιστεύει ότι η γνώμη όλων έχει αξία και επιδιώκει την έκφρασή της. Επικροτεί τα σχόλια, την κριτική και την ελεύθερη έκφραση των αναγνωστών του επιδιώκοντας την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Σε μια εποχή όμως που ο διάλογος τείνει να γίνεται με όρους ανθρωποφαγίας και απαξίωσης προς πρόσωπα και θεσμούς, το 3point δεν επιθυμεί να συμμετέχει. Για τον λόγο αυτόν σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, σεξιστικού περιεχομένου θα σβήνονται χωρίς ειδοποίηση του εκφραστή τους.

Ακόμα, το 3point magazine έχει θέσει εαυτόν απέναντι στο φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, σχόλια ανάλογου περιεχομένου θα έχουν την ίδια μοίρα με τα ανωτέρω, τη γνωριμία τους με το "delete".

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του 3point.

Σχόλια

X