“Τα όνειρα μας γκρεμίζονται στην Ελλάδα του σήμερα” τραγουδούν οι μαθητές του μουσικού σχολείου Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αριστοτέλους. Το σχολείο τους είναι ένα βήμα πριν το λουκέτο όπως και τα υπόλοιπα Μουσικά σχολεία σε άλλες πόλεις της χώρας, που αντιμετωπίζουν δεκάδες προβλήματα στην λειτουργία τους εξαιτίας της αδιαφορίας του κράτους. Τα Μουσικά σχολεία έχουν προγραμματίσει τέτοιες δράσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι ζητούν την επίλυση των προβλημάτων στην σίτιση και την μεταφορά των πρώτων, την κάλυψη των κενών θέσεων του διδακτικού προσωπικού και την αναγνώριση της φοίτησης στα σχολεία αυτά! (κι όμως ακόμα, παρά τα πολλά χρόνια λειτουργίας τους).