Την ανησυχία αλλά και τη διαμαρτυρία τους για την προσπάθεια αποδόμησης της επιμόρφωσης και διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις φυλακές μέσω μεταγωγών των εκπαιδευόμενων σε άλλα καταστήματα κράτησης εκφράζουν με επιστολή τους στα υπουργεία Παιδείας και Δικαιοσύνης σπουδαστές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και ΙΕΚ των φυλακών Κορυδαλλού.

Όπως αναφέρουν, ζητούν την εφαρμογή του νόμου 2776/99 του άρθρου 33 του Σωφρονιστικού Κώδικα, παράγραφος 9, που που απαγορεύει τη μεταγωγή του εκπαιδευόμενου σε άλλο κατάστημα κράτησης.

Η επιστολή διαμαρτυρίας των σπουδαστών κρατουμένων:

Με έκπληξη και απορία εμείς οι σπουδαστές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και ΙΕΚ των φυλακών Κορυδαλλού, παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες μία προσπάθεια από την πλευρά της καινούργιας διοίκησης της φυλακής και της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να μεταγάγονται σπουδαστές παρόλο που αυτό απαγορεύεται ρητά από το νόμο 2776/99 του άρθρου 33 του Σωφρονιστικού Κώδικα, παράγραφος 9.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι κινήσεις αυτές οφείλονται σε έλλειψη πληροφόρησης από τους αρμόδιους φορείς καθώς ΙΕΚ γραφιστικής – σκίτσου δεν λειτουργεί σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας και αυτόματα συμπεραίνει κανείς ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του. Το δικαίωμα της δια βίου μάθησης είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και αφορά βεβαίως και τους τροφίμους των φυλακών.

Με αυτό το τρoπο αφαιρειται το μοναδικο μεσο επανενταξης που λειτουργει, καθώς στις α­σφυ­κτι­κά κλει­στές φυ­λα­κές που δεν εκ­πλη­ρούν κα­νέ­να ρό­λο αλ­λά συ­νι­στούν βα­σα­νι­σμό, η εκ­παί­δευ­ση των κρα­του­μέ­νων και οι ά­δειες α­νοί­γουν πα­ρά­θυ­ρα ε­πι­κοι­νω­νίας, α­πο­φορ­τί­ζουν τον κρα­τού­με­νο α­πό τα δει­νά του ε­γκλει­σμού και λει­τουρ­γούν ως δίαυ­λος προ­ε­τοι­μα­σίας για την κοι­νω­νι­κή ε­πα­νέ­ντα­ξη, ενώ ταυτόχρονα πε­ριο­ρί­ζει τη χρή­ση βίας και πα­ράλ­λη­λα συμ­βάλ­λει ση­μα­ντι­κά στον ε­ξαν­θρω­πι­σμό της φυ­λα­κής, κα­θώς ο κρα­τού­με­νος γε­μί­ζει το νε­κρό χρό­νο του.

Με την παρούσα ανακοίνωση εκφράζουμε την ανησυχία και τη διαμαρτυρία μας για την προσπάθεια αποδόμησης της επιμόρφωσης και διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις φυλακές και ζητάμε άμεσα με εφαρμοστεί συγκεκριμένη νομοθεσία, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, που απαγόρευε τη μεταγωγή του εκπαιδευόμενου σε άλλο κατάστημα κράτησης.

Την παρούσα ανακοίνωση υπογράφουν 48 σπουδαστές του ΙΕΚ των φυλακών Κορυδαλλού και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το 3point magazine είναι ένα οριζόντια δομημένο μέσο που πιστεύει ότι η γνώμη όλων έχει αξία και επιδιώκει την έκφρασή της. Επικροτεί τα σχόλια, την κριτική και την ελεύθερη έκφραση των αναγνωστών του επιδιώκοντας την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Σε μια εποχή όμως που ο διάλογος τείνει να γίνεται με όρους ανθρωποφαγίας και απαξίωσης προς πρόσωπα και θεσμούς, το 3point δεν επιθυμεί να συμμετέχει. Για τον λόγο αυτόν σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, σεξιστικού περιεχομένου θα σβήνονται χωρίς ειδοποίηση του εκφραστή τους.

Ακόμα, το 3point magazine έχει θέσει εαυτόν απέναντι στο φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, σχόλια ανάλογου περιεχομένου θα έχουν την ίδια μοίρα με τα ανωτέρω, τη γνωριμία τους με το "delete".

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του 3point.

Σχόλια

X