Η καμπάνια ενημέρωσης “Κάτι Τρέχει με το νερό”  έχει δημιουργήσει πολλά βίντεο μέχρι τώρα με στόχο την ενημέρωση για την προστασία του συλλογικού αγαθού του νερού από την ιδιωτικοποίηση. Αυτό με την ομάδα πόλο είναι το πιο πρόσφατο.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.savegreekwater.org
FB account: http://tinyurl.com/ptojmun