Νυχτερινές Ταλαντεύσεις

Ποιητική στήλη της Κατερίνας Καραβία, σαν συνέχεια της συλλογής Νυχτερινή Ταλάντευση (2017)

Ένωση

θέλω να σου δείξω που θέλω να με πιάσεις αλλά φοβάμαι. Και δεν είναι πια ο φόβος της προσβολής της δημοσίας αιδούς είναι ο φόβος της ένωσης. Δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο, απαγορευμένο και σπ...