Η καταβολή του δώρου Πάσχα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, βάσει τωνμέτρων ελάφρυνσης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας.