Οι εικόνες στα δικαστήρια και στα σχολεία, ο σταυρός στην ελληνική σημαία, ο όρκος, ως και τα Χριστούγεννα, ο εορτασμός τους σε δημόσιους χώρους και φυσικά οι φάτνες σε πλατείες. Όλα αυτά τίθενται εν κινδύνω, σύμφωνα με τον Μάκη Βορίδη.