Σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η Περιφέρεια Αττικής δρομολόγησε τις σχετικές διαδικασίες και μάλιστα «με τη διαδικασία του κατεπείγοντος», για να καλύψει το κόστος της διακόσμησης!

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή «την έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εορταστικού πασχαλινού διακοσμητικού φωτισμού που θα τοποθετηθεί σε σημεία του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ».

Την απόφαση έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας όπου η παράταξη του Γιώργου Πατούλη έχει άνετη πλειοψηφία, ενώ καταψήφισαν τα μέλη της αντιπολίτευσης.

Αντικείμενο του διαγωνισμού για την προμήθεια εορταστικού πασχαλινού διακοσμητικού φωτισμού είναι:

  • 20 τεμάχια εορταστικού φωτιστικού LED τύπου «ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ» ελάχιστων ενδεικτικών διαστάσεων 200Χ120 εκ
  • 25 τεμάχια εορταστικού φωτιστικού LED τύπου «ΚΟΚΚΟΡΑΚΙ» ελάχιστων ενδεικτικών διαστάσεων 200Χ65 εκ
  • 11 τεμάχια εορταστικού φωτιστικού LED τύπου «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙ» ελάχιστων ενδεικτικών διαστάσεων 200Χ195 εκ
  • 25 τεμάχια εορταστικού φωτιστικού LED τύπου «ΑΥΓΟΥΛΑΚΙ» ελάχιστων ενδεικτικών διαστάσεων 150Χ90 εκ