Αλέξανδρος Παναγούλης: «Η ελευθερία είναι καθήκον, περισσότερο από δικαίωμα είναι καθήκον»

Ο Αλέξανδρος Παναγούλης ήταν πάντοτε αγωνιστής, πιο σωστά ήταν, είναι και θα είναι πάντα πρότυπο αγωνιστή. Δεν νικήθηκε ούτε με τα βασανιστήρια, ούτε στη φυλακή, ούτε ακόμα και όταν τον έβγαλαν από την μέση