Διήμερο δράσεων στη Μεσοχώρα

Το κείμενο της πρωτοβουλίας  Μέσα σε ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, που δεν προμηνύει τίποτα καλό για τη Μεσοχώρα, ξαναβρισκόμαστε στη καλοκαιρινή μας συνάντηση στις όχθες του Αχελώου. Το φράγμα της Μεσοχώρ...