Νέα έκδοση: Εργατικός έλεγχος – Κοινωνικοποίηση – Αυτοδιαχείριση

Μια συνοπτική ιστορική και κινηματική καταγραφή του θέματος, στον ελλαδικό χώρο, που φτάνει μέχρι και σήμερα Η συζήτηση για τον εργατικό έλεγχο και την αυτοδιαχείριση δεν είναι καινούργια. Αποτέλεσε αίτημα του...