Το αποτυχημένο «ξερίζωμα της διαφθοράς»

Η κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με τις επιλογές της για το περίφημο «ξερίζωμα της διαφθοράς» στο Δημόσιο, που ήταν οι χειρότερες δυνατές. Μέσα σε μία ημέρα εκδόθηκαν δύο ιδιαίτερα σημαντικές δικαστικές αποφάσει...