Πού πήγε η Ευρώπη του Διαφωτισμού;

Το ένα σκέλος με το άλλο δεν έχουν καμιά ταύτιση πια. Δυστυχώς η Ευρώπη κρύβεται πίσω από το δάκτυλο της, κάτι που πια δεν μπορεί να κρύψει. Οι μάσκες έπεσαν και όποιος τολμήσει να σηκώσει κεφάλι «λιθοβολείται»...