Οι προσευχές για εικονοστάσι

Σε μία χώρα που τα σχολεία είναι λιγότερα από τις εκκλησίες και τα θρησκευτικά σημαντικότερα από την πληροφορική, μία ακόμη εκκλησία - αυτή τη φορά μέσα στη Βουλή- μάλλον θετικά, παρά αρνητικά θα αντιμετωπιζόταν.