Ελεύθερος

Έχεις νιώσει ποτέ την απελευθέρωση που προσφέρει μια βουτιά; Μια βουτιά στη θάλασσα, εννοώ, από κάποιο ψηλό βράχο. Ο πρώτος φόβος: Είναι ψηλά. Κι αν χτυπήσω; Κι αν πέσω σε άλλο βράχο; Κι αν τελικά το νερό είνα...