«Αλληλέγγυα Σχολεία: Αυτοοργάνωση-Συμμετοχή-Διεκδίκηση», εκδήλωση-συζήτηση στο Booze Cooperativa

ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ Το συντονιστικό αλληλέγγυων σχολείων πρόκειται να πραγματοποιήσει την πρώτη του ανοιχτή εκδ...

Αποστολή στα στέκια του Βορρά – μέρος Α: Μια «Ετεροτοπία» στη Θεσσαλονίκη

Με το άρθρο αυτό ξεκινά η περιήγηση σε δύο στέκια πολιτικής, πολιτισμού και αλληλεγγύης στη βόρεια Ελλάδα. Το πρώτο είναι το στέκι της «Ετεροτοπίας» στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο το στέκι «Kardelen» στην Ξάνθη...