Η Αθήνα αφ’ υψηλού

Η πόλη, όπως όλα τα πράγματα, έχουν περισσότερες από μία όψεις. Για να τις γνωρίσει κανείς, μπορεί να ξεκινήσει αναζητώντας τα διαφορετικά σημεία θέασης. Τι θα κάνει μετά, η πορεία θα του δώσει τις απαντήσεις