Διαδρομή πρασίνου με φόντο τον Iλισό

Του Γιώργου Λιάλιου (Καθημερινή) Για πολλούς, η κάλυψη του ποταμού Iλισού ήταν ένα από τα πολλά «εγκλήματα» που συντελέστηκαν στην Αθήνα στο όνομα της προόδου. Στην εποχή της βέβαια, θεωρήθηκε ένα σημαντικό ...