Οι δημοσκοπήσεις λένε την αλήθεια

Τα ΜΜΕ εξακολουθούν να ασκούν ισχυρή επιρροή στην κοινή γνώμη, παρότι η αξιοπιστία τους έχει κλονιστεί. Ο ρόλος τους παραμένει σημαντικός και αυτό αφενός φαίνεται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αφετέρου συμβ...