Είμαι κοντή. Όχι θύμα

«Τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκάλια», «οι ψηλές είναι για την παρέλαση, οι κοντές για το κρεβάτι», «κοντή γυναίκα πέρδικα, ψηλή καρακαηδόνα». Όλοι έχουμε ακούσει αυτές τις φράσεις και έχουμε γελάσει...