Ο λατερνατζής της Αιόλου

Κάνει δυο τελευταίες ρουφηξιές, πετά τη γόπα σ ένα υπόνομο και συνεχίζει. Το διάλειμμα κρατά λίγο. «Υπάρχει αναδουλειά», μου εξηγεί και δείχνει τα λίγα κέρματα μέσα στο ψάθινο κουτί. Η Αιόλου μπαίνει και πάλι στους ρυθμούς της λατέρνας του Νίκου.