Νεκροί για έναν σκοπό

Ακτιβισμός. Σε πολλούς η έννοια πιθανόν φαντάζει ρομαντική ή μη αποτελεσματική ή ακόμη και γραφική. Για τους περισσότερους πάντως σίγουρα φαντάζει "ακίνδυνη". Δεν είναι λίγα όμως τα παραδείγματα ακτιβιστών που έχουν δώσει κυριολεκτικά τη ζωή τους παλεύοντας για έναν σκοπό.