Νέα έκδοση το πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πες το σ’ εμάς»

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας - στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πες το σ’ εμάς» - ανακοινώνει τη δωρεάν διάθεση της νέας της έκδοσης, υπό τον τίτλο: Η νομική προστασία του...