Θάλαμος ανανήψεως, της Πέπης Ρηγοπούλου

Το μαρσάρισμα του τανκ έσπασε αυτό το ηχητικό κενό. Είχε αρχίσει να κινείται. Από την πλευρά της Στουρνάρη. Απέναντι και αριστερά καθώς κοιτώ από την πόρτα. Το βλέπω να έρχεται. Όταν ξανασκεφτόμουν αυτή την εικ...

Μεταφερθήκαμε κι εμείς στο «Θάλαμο ανανήψεως» της Πέπης Ρηγοπούλου

Σε θάλαμο ανανήψεως της μνήμης μετατράπηκε το Τριανόν, όταν η Πέπη Ρηγοπούλου παρουσίασε το νέο βιβλίο της «Θάλαμος ανανήψεως», ενώνοντας σημαντικά γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας με το προσωπικό της β...