Από τη Μπεζανσόν, στο Βερολίνο και τώρα στην Αθήνα: Netting the Work

Netting the work ή Δικτυώνοντας το έργο σου. 17 καλλιτέχνες ταξιδεύουν στην Ευρώπη της κρίσης προσπαθώντας να θέσουν σε διαφορετικές πόλεις τις ίδιες προσωπικές, πολιτικές και ψυχολογικές αναζητήσεις. Ο κύκλος...