Για πρώτη φορά στο Σέντραλ Παρκ θα ανεγερθεί μνημείο που θα τιμά τις γυναίκες

Τον αγώνα του γυναικείου κινήματος για ίσα δικαιώματα θα τιμήσει η πολιτεία της Νέας Υόρκης, τοποθετώντας ένα άγαλμα που θα απεικονίζει τρεις σουφραζέτες, την Sojourner Truth, την Susan B. Anthony και την Eliza...