Τα Σταφύλια της Οργής, του Τζον Στάινμπεκ

Ένας άνθρωπος, μια οικογένεια διώχτηκε απ' τη γης· αυτό το σκουριασμένο αυτοκίνητο που τρίζει πάνω στη δημοσιά τραβώντας δυτικά. Έχασα τη γης μου. Ένα τρακτόρι μου πήρε τη γης μου. Είμαι ολομόναχος και σαστισμέ...

“Τα σταφύλια της οργής” του Τζων Στάινμπεκ

Στη Δύση υπήρξε πανικός, όταν οι μετανάστες πολλαπλασιάστηκαν στις εθνικές οδούς. Οι κατέχοντες ιδιοκτησία ήταν τρομοκρατημένοι για την ιδιοκτησία τους. Άνθρωποι που ποτέ δεν είχαν πεινάσει είδαν τα μάτια των π...