Το επιτυχημένο πείραμα της Ισλανδίας: Τετραήμερη εργασία με αποδοχές πενθήμερου

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκαν τα «πειράματα» που έγιναν στην Ισλανδία για τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση του μισθού. Μεταξύ 2015 και 2019, περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι στη χώρα (το 1% του εργατικού δυ...