Άλλη μια απόλυση στις «εκδόσεις του 21ου»: Εργοδοτική αυθαιρεσία και βρισιές

Μια νέα απόλυση στις Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου καταγγέλλει ο Σύλλογος υπαλλήλων βιβλίου - χάρτου - ψηφιακών μέσων Αττικής. "Ο μπαμπούλας του εφεδρικού στρατού των ανέργων που ξεπερνά το 1.000.000 «βοηθάει» ώ...