Ένα τραγούδι και μια ιστορία: “You Never Give Me Your Money”

Μια από τις βασικές πηγές στιχουργικής έμπνευσης για τους Beatles ήταν ο εαυτός τους: η εμπειρία του να είσαι Beatle, επιθέσεις αλλά και εγκώμια στα υπόλοιπα μέλη, άτομα που οι τέσσερίς τους συνάντησαν στο δρόμ...