Κατάληψη Πάτμου και Καραβία: Τριάντα χρόνια κοινωνική χρησικτησία

Η μακροβιότερη κατάληψη χώρου πρασίνου, που λειτουργεί αδιάλειπτα από τον Απρίλιο του 1989, όντας ένας από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου στα Πατήσια, απειλείται από την ενεργοποίηση της ΚΤΥΠ Α.Ε., η οποία...

Σε κίνδυνο η κατάληψη χώρου πρασίνου Πάτμου & Καραβία στα Πατήσια

Η Κατάληψη Πάτμου & Καραβία, αποτελεί τη μακροβιότερη κατάληψη χώρου πρασίνου και λειτουργεί αδιάλειπτα από τον Απρίλιο του 1989, όντας ένας από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου στα Πατήσια. Το μέλλον το...