Η ”άθεη” μουσική

Κάποιοι καλλιτέχνες υποστηρίζουν τη θρησκεία θερμά, άλλοι ασπάζονται κάποιες περίεργες αιρέσεις, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί, οι οποίοι με τα τραγούδια τους στηλιτεύουν τις θρησκείες αλλά και όσους αποτελούν τους "εκπροσώπους" τους στη γη. Σήμερα, σε αντίθεση των ημερών, θα ασχοληθούμε με την τελευταία κατηγορία.