Ομαδικές απολύσεις στην… PRAKSI(S)

Τις απολύσεις 130 εργαζομένων στη ΜΚΟ Praksis καταγγέλλει το Σωματείο Βάσης Εργαζόμενων στις ΜΚΟ (ΣΒΕΜΚΟ). Όπως αναφέρει το Σωματείο η απόφαση ήταν αιφνιδιαστική και έχει σαν αποτέλεσμα να αφήνονται 150 ασυνόδε...