Παγίδες θανάτου για τα σπάνια πουλιά οι ανεμογεννήτριες καταγγέλλουν περιβαλλοντικές οργανώσεις

Να ανασταλεί οριζοντίως η αδειοδότηση όλων των έργων στα οποία περιλαμβάνονται και οι Αιολικοί Σταθμοι Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης μέτρων προστασίας στις περιοχές αυτές προκειμένου να αποφευχθούν μη αναστρέψιμες επεμβάσεις ζητούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Προστασία της Φύσης (Ελληνική … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παγίδες θανάτου για τα σπάνια πουλιά οι ανεμογεννήτριες καταγγέλλουν περιβαλλοντικές οργανώσεις.