«Είμαστε σκληρά εργαζόμενοι χορευτές, χορογράφοι και καθηγητές χορού, ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας , απαραίτητοι κι όμως αόρατοι για την Πολιτεία» σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού, φτιάχνοντας ένα βίντεο για να δείξει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στο χώρο του χορού.