Λυσιστράτη και άλλες ιστορίες περί σεξουαλικότητας και σεξισμού

Tα σεξιστικά πρότυπα της πατριαρχίας, συνδεδεμένα με την υποταγή και την υποτέλεια του θηράματος, με σχέσεις εξουσίας δηλαδή, είναι ακόμα απόλυτα κυρίαρχα και απειλούνται όταν η κουλτούρα της απελευθέρωσης αρχί...