Το civil or not to civil ?

Δημόσιος Τομέας, [υπέρογκη φράση] : εμπεριέχει την αξία της μονιμότητας και πλούσια δόση γραφειοκρατίας, συχνά χαρακτηρίζεται και Ελληνικό Δημόσιο. Αυτός είναι ο ορισμός όταν δεν δύναται η κοινωνία να καταλάβει το αποτέλεσμα της ποσοτικής διόγκωσης, χωρίς παράλληλο ποιοτικό έλεγχο, σε έναν τομέα ο οποίος αντλεί τα χρηματικά κεφάλαια από τον προϋπολογισμό της εκάστοτε κυβέρνησης